ตัวอักษรพินอินจีน: เขียวเข้ม-ทอง


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

ตัวอักษรพินอินจีนรูปแบบสวยงาม พื้นหลังสีเขียวเข้ม ตัวอักษรสีทอง • ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่นำมาใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อการสะกดคำในภาษาจีน ซึ่งเป็นระบบการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน • แสดงพยัญชนะ 23 เสียง สระเดี่ยว 6 เสียง สระประสม 30 เสียง และวรรณยุกต์รวม 5 เสียง • มีตัวอย่างคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปลไทย • ง่ายต่อการเข้าใจและจดจำ • เหมาะสำหรับการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการตกแต่งบ้าน