หน่วยวัด: สีขาว


฿399 - 9,499

รูปแบบ :

ชีต
โรล-อัป
กรอบ
กรอบลอย
บอร์ด

จำนวน :

รายละเอียดข้อมูล

สื่อการเรียนรู้แสดงหน่วยวัดต่าง ๆ • แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยวัดความยาว น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ความถี่ พลังงาน กำลัง เวลา ข้อมูลดิจิทัล และอัตราการรับส่งข้อมูล • ข้อมูล 2 ภาษา ไทย และอังกฤษ • เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-14 ปีขึ้นไป